Doprava ZADARMO pri objednávke nad 40€ v rámci SR.

Zvýhodnená cena dopravy len 5,8€ pri objednávke nad 40€ do zahraničia ( pri platbe v euro).

Zvýhodnená cena dopravy už od 80 Kč pri objednávke nad 1100 Kč do Českej Republiky. Cena dopravy pre objednávky do 1100 Kč je 290 Kč.

Ochrana osobných údajov

Informovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov


Súhlasím, aby prevádzkovateľ SLOLIVAL s.r.o. so sídlom Hlavná 56/25, Vrakúň 930 25 , IČO: 50 220 519 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37303/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracúval moje osobné údaje v rozsahu: Titul, meno a priezvisko, telefón, e-mail pre marketingové účely, ktoré zahŕňajú hlavne ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie informácií o akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, automatizované profilovanie dotknutej osoby pre personalizáciu ponúk. Tento súhlas udeľujem na dobu 10. rokov (slovom desiatich rokov) odo dňa udelenia súhlasu.

Prehlasujem, že som bol/a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov, ako aj o mojich právach, hlavne o práve:

  • na prístup k osobným údajom,
  • na opravu, resp. doplnenie údajov,
  • na výmaz údajov (byť zabudnutý),
  • na prenositeľnosť údajov,
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,
  • na obmedzenie spracovávania údajov,
  • nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

 


Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Prehlasujem, že pokiaľ mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, alebo pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na:

Infolinke +421911271199 alebo na emailovej adrese: zakaznicke.centrum@olival.com

 

Súhlasím s poskytovaním reklamných a iných ponúk prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas udeľujem na dobu 10. rokov (slovom desiatich rokov) a som si vedomý/á toho, že ho môžem kedykoľvek písomne odvolať.

 

Kontakt

Telefónne číslo: +421911271199
Adresa: SLOLIVAL s.r.o. , Hlavná 56/25, Vrakúň 930 25
Email: zakaznicke.centrum@olival.sk

 

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.